Rijinstructeur opleiding

Rijinstructeur opleiding

Rijinstructeur een prachtig beroep

Het beroep van Rijinstructeur is een prachtig beroep. Dit omdat je als rijinstructeur veel vrijheid in je werk hebt en omdat je er ook een leuk salaris mee kan verdienen terwijl je een ander helpt om zijn of haar rijbewijs te behalen. Als je de opleiding tot rijinstructeur bij ons volgt dan kan je na je opleiding voor jezelf beginnen als rijschoolhouder. Maar je kan er ook voor kiezen om na je opleiding te gaan werken in loondienst of als franchisenemer voor een ander rijschool. En hoeveel uren je wilt gaan werken mag je allemaal zelf bepalen wat natuurlijk ook heel fijn is. 

Wat ook heel leuk is van het beroep van rijinstructeur is dat je met verschillende leerlingen te maken krijgt. Je leerlingen hebben hun eigen karakters en ze bestaan uit verschillende leeftijden. Je werk is daardoor nooit saai. Steeds zit er na elk rijles een ander persoon naast je welke jij met jouw deskundigheid de nodige rijvaardigheid gaat aanleren. En het mooie is dat deze mensen jou heel dankbaar zullen zijn want dankzij jouw goede rijonderricht hebben zij straks het rijbewijs gehaald en dat geeft een goed gevoel!

Toelatingseisen rijinstructeur opleiding

Om rijinstructeur te worden moet je voldoen aan de volgende toelatingseisen:

 • Geldig rijbewijs van de categorie waarvoor je instructeur wilt worden.
 • Diploma van minimaal LBO niveau of anders een geschiktheidstest.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Als je voldoet aan de toelatingseisen, dan zal je bij het IBKI een aantal examens moeten afleggen.

Examens 

Om rijinstructeur te worden moet je een aantal theorie- en praktijkexamens afleggen. Afrondend loop je stage. Deze examens zijn onderverdeeld in 3 fases: Fase 1: Competente verkeersdeelname

  • Theorietoets. Theorie van de rijtaak
  • Prijkrit eigenrijvaardigheid.

Fase 2: Didactische voorwaarden

  • Theorietoets. Lesvoorbereiding.
  • Theorietoets. Lesuitvoering en beoordelen.

Fase 3: Stage en stagebeoordeling

  • Stage
  • Het geven van een rijles waarbij examinator van IBKI jou toetst.

Als eerste moet je fase 1 en 2 afleggen. Het maakt hierbij niet uit welke fase je als eerste afgelegd. Zodra deze zijn afgerond zijn kan je fase 3 gaan afleggen. Deze bestaat uit het lopen van een stage en uit het afleggen van een toets waarin een examinator van het IBKI jou beoordeeld op het lesgeven. Zodra alle fases met voldoende resultaat is behaald krijg je jouw instructiebevoegdheidspas. Je bent dan rijinstructeur. Gefeliciteerd!

  

Les-inhoud

De opleiding begint als eerst met het aanleren van de nodige kennis om de theoretische examens van fase 1 en 2 van het IBKI met voldoende resultaat te kunnen afleggen. Ook zullen rijlessen worden gegeven zodat de praktijktoets met voldoende resultaat word afgelegd. Daarna starten we met fase 3. De precieze inhoud treft u hieronder.

Fase 1A van de opleiding:
(Theorie-examen 60 meerkeuze vragen waarvan je 18 fouten mag hebben) Dit deel van de opleiding bestaat uit:

 • Verkeersdeelname
 • Verkeerswet en regelkennis,
 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
 • Veiligheid,
 • Ander verkeer,
 • Verkeerstheorie,
 • Mobiliteit/Doorstroming/Milieu,
 • Verantwoord rijden als 1e- of als 2e bestuurder.

Fase 1B van de opleiding:

 • Rijvaardigheid Verantwoord rijden als bestuurder (examen; 75 minuten praktijkrit)

Dit deel van de opleiding bestaat uit:

 • 10 praktijklessen in de auto (examen; praktisch)

Fase 2A van de opleiding:
(Theorie-examen 2 Lesvoorbereiding; 60 schriftelijke vragen) Dit deel van de opleiding bestaat uit:

 • Didactische voorwaarden
 • Lesplanning op maat maken,
 • Rijvaardigheidsdidactiek,
 • Organiseren.

Fase 2B van de opleiding:
(Theorie-examen 60 meerkeuze vragen waarvan je 18 fouten mag hebben) Dit deel van de opleiding bestaat uit:

 • Lesuitvoering en evalueren
 • Instructie geven,
 • Coachen van het leerproces,
 • Beoordelen van rijvorderingen.

Fase 3 van de opleiding:
Praktijkstage als instructeur/rijinstructrice in de auto (examen; praktisch)

 • 40 uur stage met een echte CBR  kandidaat, onder begeleiding van een speciaal opgeleide en gecertificeerde stagedocent,
 • Afgesloten met een beoordeling door een examinator van IBKI op onze locatie.
Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?